PRATEN MET KINDEREN
U denkt misschien, wat een open deur! 
Toch zijn er over praten met kinderen wel een aantal dingen te vertellen. 
Eigenlijk wordt er de hele dag tegen kinderen gepraat, op school en thuis en 
door andere kinderen, maar wordt er ook met een kind gepraat? 
Als schoolmaatschappelijk werker praat ik natuurlijk wel eens met kinderen en 
ik vind het leuk om een aantal handige tips hierover met jullie te delen. 
Als ouders/verzorgers wil je immers graag weten wat er in je kind omgaat? 
Praten met kinderen lukt het best op een rustig moment, als er geen stress is! 
Meteen na een incident praten heeft vaak niet zo veel zin; je kind (en jij) 
moeten misschien eerst even afkoelen! 
Kinderen gaan vaak met volwassenen een gesprek aan als jij met iets anders 
bezig bent, bekende voorbeelden zijn: tijdens het koken en autorijden. 
De reden daarvoor is dat kinderen dan geen oogcontact hoeven te maken. 
Het is de kunst om dit soort momenten te leren herkennen, hoewel jij dan 
stiekem denkt: nu even niet zeg! Toch heb je dan de grootste kans om dan 
meer van je kind te horen! Je krijgt het meeste te horen als je dan 'langs je 
neus weg', reageert. Daar bedoel ik mee; pas op voor een schrikreactie, of 
boosheid, maar probeer rustig mee te praten, 'o, ja joh? en wat gebeurde er 
toen, en wat zei jij toen? 
Domme vragen stellen helpt ook! Hè, dat snap ik niet, hoe kwam dat dan? 
Zogenaamde open vragen stellen werkt het best; open vragen beginnen met 
wat, hoe en waarom. MAAR pas op met een waarom vraag, kinderen kunnen 
daar weinig mee, bovendien kan een waaromvraag voor het gevoel van het kind 
een beschuldiging inhouden; het moet zich dan gaan verantwoorden! 
Ik vind het leuk om deze dingen met jullie te delen, vaak zijn het in de 
gesprekken die ik met ouders heb, eyeopeners en die kunnen je helpen om 
meer te weten te komen over je kind. 
Als je er nog verder over wil praten dan kan dat: ik ben op dinsdag, woensdag 
en donderdag te bereiken op mijn mobiele nummer: 06-20411789. 
Bovendien ben ik iedere woensdagmorgen op schoolaanwezig! 
Tot ziens! 
Franka de Ruiter, 
Schoolmaatschappelijk werk.