Binnen grenzen. 
Grenzen aangeven is belangrijk bij opvoeden! Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat, en waarom?
Naast liefde verzorging enz. hebben kinderen er behoefte aan om te weten wat de grenzen zijn in een 
gezin; grenzen staan gelijk aan veiligheid! Als een kind weet waar het aan toe is, wat wel en niet mag 
en kan, zal het zich vrijer voelen, dat lijkt in tegenspraak met elkaar, maar is het niet. Dit komt omdat 
regels houvast geven. Het kind weet: dit wordt er van me verwacht en dat kan ik! Dat geeft
zelfvertrouwen!
Ook als het kind weet wat de grenzen zijn, zal het altijd aan de grenspaaltjes blijven schudden, en 
proberen om de regels te veranderen, of naar eigen hand te zetten. Ouders verzuchten waarom doen 
ze dat nou, ze weten toch dat het niet mag?
Het is echter kind eigen om de eigen wil te testen door in verzet te komen.
Natuurlijk moet je een kind niet alleen aanspreken op iets wat niet goed gaat, maar ook belonen als 
iets wél goed gaat, door het een compliment te geven bijvoorbeeld.
Consequent met de regels omgaan is wel van belang, dan slijt het goede gedrag er als het ware in. Dat 
betekent streng zijn en dat heeft niets te maken met onvriendelijkheid of op een luidere toon gaan 
praten. Probeer er ook niet een strak keurslijf van te maken, dan ben je steeds aan het strijden en dat 
is niet vol te houden. Humor kan hierbij ook helpen, met een grapje bereik je soms meer dan met straf!
De regels van tijd tot tijd kritisch bekijken en zo nodig aanpassen is wel nodig, kinderen worden groter 
en bij jonge kinderen gelden soms andere regels, dan bij oudere kinderen. Dit is ook leuk om met 
kinderen te bespreken, ze voelen zich dan gehoord! 
Om jullie te helpen herinneren waarom je het doet, en als steuntje in de rug, volgt hieronder een 
lijstje dat sommige mensen op de koelkast hangen, als herinnering, dat hoeft niet, maar het kan!
Tien voordelen van grenzen stellen
* Regels zijn niet belastend, maar ontlastend.
* Voorkomen steeds dezelfde discussie.
* Het scheelt daardoor veel tijd.
* Bevorderen de sfeer.
* Bieden veiligheid.
* Geven houvast.
* Stimuleren het zelfvertrouwen.
* Brengen een kind respect bij.
* Leren kinderen rekening te houden met 
anderen. 
* Ervan afwijken wordt ervaren als beloning.
Franka de Ruiter, schoolmaatschappelijk werk