Wij nodigen u van harte uit om onze school te bezoeken!

In Spijkenisse ontvangen alle ouders van kinderen van rond de drie jaar een oproep van de afdeling  leerplicht om voor hun kind een basisschool  te gaan zoeken.  Een spannende, nieuwe tijd breekt aan: voor u, maar zeker ook voor uw zoon of dochter! De schoolkeuze voor uw kind is een belangrijke beslissing die niet 1-2-3 genomen kan worden. Veel ouders kiezen er daarom voor de verschillende scholen in de omgeving te bezoeken om op die manier kennis te maken met de verschillende vormen van onderwijs in de buurt.
 
Als u wilt kennismaken met o.d.s. de Vuurvogel kunt u een afspraak maken met onze directeur Arnold Eijgelsheim. In een persoonlijk gesprek maakt u kennis met de 5 kernwaarden van het daltononderwijs. U ervaart het Daltononderwijs het beste door een kijkje te nemen in onze groepen. Daarom neemt onze directeur u mee voor een rondleiding door de school.

Uw zoon of dochter is daarbij natuurlijk van harte welkom! 

U kunt ons bellen voor een afspraak : 0181 - 624186U kiest voor o.d.s. de Vuurvogel en dan?

Als uw zoon of dochter 3 jaar en 10 maanden is mag hij of zij komen kennismaken. Uw kind mag dan tien keer een dag of dagdeel komen wennen. 
Voorafgaand  aan  deze  "wen"periode  maakt u met de toekomstige groepsleerkracht(en) afsprakren over de wenmomenten. Bij voorkeur spreken we een vast  tijdstip  in de week af en streven wij er tevens naar om niet meer dan één  nieuwkomer  per  dag  te  hebben.
 
Voor  kinderen,  die  in  de  zomervakantie  of  kort  ervoor  4  jaar worden, passen we het wennen aan. Na de zomervakantie is de groep altijd een stuk kleiner, omdat er leerlingen zijn doorgestroomd naar groep 3. Tevens kan het zo zijn dat er een wisseling van leerkracht(en) plaatsvindt.  
 
Voorafgaand aan deze wenperiode dient u uw zoon of dochter  aan te melden op onze school. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directie of direct zelf het aanmeldformulier downloaden en invullen. U kunt het aanmeldformulier opsturen of even afgeven op onze school. Gaat u uw kleuter inschrijven? Vult u dan ook even ons intakeformulier in, zo kennen wij uw kind al een beetje als hij of zij voor het eerst komt 'wennen' bij ons! 

Hebt u vragen over het inschrijf- of intakeformulier, dan kunt u contact met  de directeur: 0181 - 624186
 
Hopelijk tot ziens bij ons op school!