Schoolmaatschappelijk werk

Hallo, mijn naam is Savita Kasi en ik op school als schoolmaatschappelijk werker, een mond vol en daarom noemen we het in de wandeling: het SMW.

Ik ben maatschappelijk werker van beroep en ervaren in het omgaan met problemen en vragen die o.a. met gedrag en opvoeding te maken hebben.

In samenwerking met de leerkrachten en intern begeleider, is het SMW een onderdeel van het zorgsysteem van de school.

U kunt bij mij terecht met vragen, grote en kleine zorgen en problemen die buiten het leren op school omgaan.

Bijvoorbeeld:

* Als u met vragen, of twijfels en onzekerheden zit in de opvoeding.

*Als er problemen zijn met het gedrag van uw kind en u zich afvraagt hoe u er mee om kan gaan.

* Als er thuis spanningen zijn en uw kind neemt dit mee naar school.

*Als er een overlijden in de familie in de familie is geweest, of er heeft een scheiding plaatsgevonden en dat heeft niet alleen u maar ook uw kind erg aangegrepen.

* Als er bij uw kind sprake is van opvallend gedrag.

* Verder ga ik ervan uit dat iedereen die kinderen opvoedt af en toe wel eens wat steun kan gebruiken; twijfels bespreken en/of zorgen delen kan dan enorm opluchten!

U kunt via de school, of zelf contact met mij opnemen. In een gesprek zal ik dan met u kijken naar uw vraag of probleem, samen kunnen we dan tot een plan van aanpak komen.

Ik ben ook op de school om te kijken of problemen met en rond het kind voorkomen kunnen worden. Als er een andere vorm van hulp nodig is voor het kind of het gezin, ben ik op de hoogte van de mogelijkheden hiervoor. Samen met u kijk ik dan welke hulpverlening gewenst is, en zal ik u zonodig doorverwijzen.

Privacy.

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik gehouden aan het privacyreglement van Careyn. Ik zal zonder uw toestemming geen privé-informatie aan de school verstrekken of zomaar met uw kind in gesprek gaan. Wel kan het in het belang van uw kind zijn dat bepaalde afspraken ook bekend zijn bij de leerkracht(en).

Hoe kunt u mij bereiken?

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen.

Ik ben iedere dinsdagmorgen op school aanwezig. U kunt dan binnenlopen om een afspraak te maken.

U kunt mij ook bellen op mijn mobiele nummer: 

0636379501

Mijn werkdagen zijn: dinsdag en donderdag.