Toponderwijs op basisschool ods De Vuurvogel.

Woensdag 16 september zijn negen leerlingen begonnen aan het Toponderwijs op Daltonschool  De Vuurvogel.
De groep bestaat uit kinderen van zes t/m twaalf jaar die allemaal anders en sneller kunnen denken dan gewoon is. Deze  Leerlingen krijgen andere vakken, zoals Filosoferen, Wiskunde/Natuurkunde, Franse Taal en werken rond een thema.  Met behulp van vragen vanuit  de Hogere Orde van Denken zal er aan het thema: "Rembrandt" worden gewerkt. Een bezoek aan het Rijksmuseum hoort hier dan ook bij.
Met het werken aan de Hogere Orde van Denken  wordt de capaciteit van het brein van deze kinderen optimaal  benut. Het leren leren, het plannen, het motiveren en het leveren van inzet om te willen leren zijn ook onderdelen die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van deze groep Kinderen. De aspecten  Samenwerken , Zelfstandigheid en Vrijheid in gebondenheid vanuit het Daltononderwijs zitten in het lesprogramma verweven.

Wilt u meer weten ? Ods De Vuurvogel is gevestigd aan de Zwanenhoek 41  te Spijkenisse, tel: 0181-624186.